Join our team!

 

Alphatron Medical Group is a healthy company that is still growing. We are regularly looking for new employees for our various operating companies and are always on the lookout for good technical personnel. Are you a team player and would you like to come and strengthen our enthusiastic team?

Alphatron Medical Innovations offers:

Inside Sales Representative
Alphatron Medical Innovations

Word jij enthousiast van het werken met internationale klanten?

Een baan waarin je je allround commercieel kunt ontwikkelen

De missie van Alphatron Medical is ‘Creating Flow in Healthcare’. Alphatron Medical Innovations is de ontwikkelaar én producent van intelligente klinische zorgstations en slimme medicatie oplossingen onder de merknaam AMiS. Een andere ontwikkeling is de Alviscan, een zelfmeetkiosk die patiënten zelf hun vitale waarden laat meten. Op basis van de wensen van de klant worden de AMiS en Alviscans in Rotterdam samengesteld en via een internationaal dealer netwerk verkocht aan ziekenhuizen in Europa.

Samen met je directe collega heb je als International Inside Sales Representative een centrale rol in het contact met onze internationale klanten en leveranciers. Het betreft een functie voor 32 tot 40 uur met als standplaats Rotterdam. Je rapporteert aan de International Sales Manager.

 

Inside Sales Representative

Als Inside Sales Representative maak je deel uit van het Sales team. Je werkt nauw samen met je andere (Inside) sales collega’s, productmanagement, marketing, de afdeling service en logistiek. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten en leveranciers. Je zult dagelijks contact hebben met diverse internationale klanten, voornamelijk uit Europa.

De afdeling Inside Sales is heel dynamisch. Inkomende aanvragen worden er omgezet in offertes, orders en leveringen. Op basis van orders worden benodigde producten ingekocht, geassembleerd en verzonden naar distributeurs in de hele wereld. Het maken van de offertes, opvolging hiervan en de communicatie hierover behoort tot de kerntaken van de International Inside Sales Representative. Jij wordt de lopende encyclopedie voor vragen van collega’s op het gebied van sales, inkoop, voorraadbeheer en marketing. Je takenpakket is dus erg breed en geen één dag is hetzelfde. Dit zijn werkzaamheden die je zoal kunt verwachten:

 

 • Interpreteren van klantbehoeften in overleg met sales en marketing
 • Vertalen van de behoeften naar voorstellen en offertes
 • Het commercieel omzetten van offertes naar orders
 • Administratief verwerken van orders in Exact Globe
 • Plaatsen van bestellingen (inkoop) bij leveranciers
 • Voorbereiden van orders en gereed maken voor verzending
 • Monitoren en rapporteren van de leveringen
 • Beheren van een selectie internationale klanten i.s.m. de International Sales Manager

Een collega die wil leren en presteren bij een medisch technologisch bedrijf

De Inside Sales Representative krijgt energie van verkoop en van tevreden klanten. Je vindt het leuk om je breed commercieel te ontwikkelen en je te verdiepen in Zorg en ICT. Je bent energiek, klantgericht, goed georganiseerd en steekt graag de handen uit de mouwen. Problemen zijn er in jouw ogen om opgelost te worden. Meedenken en een kritische kijk zijn daarom meer dan welkom! Als spin in het web werk jij met verschillende systemen en schakelt met interne afdelingen en klanten om alle puzzelstukjes in elkaar te laten vallen.

Je bent het visitekaartje van ons bedrijf. Samen met de sales managers probeer jij een feilloze ervaring te bieden aan onze internationale klanten. Samen met de sales managers en product managers identificeer je kansen in de markt, werk je analyses uit en onderneem je op basis hiervan de juiste acties.

Verder vragen we van je:

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Uitstekende beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Beheersing van andere talen zijn een pré
 • Affiniteit met exportdocumenten, tenders/ aanbestedingen is een pré

Een sleutelfunctie bij een internationaal MedTech bedrijf aan de rand van een wereldstad

Wij bieden:

 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (vergoedingen, pensioenregeling, verzekeringen)
 • Warme en sociale bedrijfscultuur
 • Betrokken collega’s met een passie voor ‘Creating flow in healthcare’
 • Mooie kantooromgeving met moderne apparatuur
 • Goede bereikbaarheid met auto en OV
 • Gezellig bedrijfsrestaurant waar elke dag voor je wordt gekookt

Enthousiast geworden over deze betekenisvolle baan bij Alphatron Medical?

Dan zien wij jouw sollicitatie met CV graag tegemoet via recruitment@alphatronmedical.com. Mocht je nog vragen hebben kun je contact opnemen met Lyke Lorié via 088-55 06 241 of recruitment@alphatronmedical.com.

Over Alphatron Medical

Alphatron Medical is een internationale leverancier van medische hardware en software oplossingen, gebaseerd op de passie om flow in de zorg te creëren. Zo ontwikkelde Alphatron Medical de AMiS, een intelligente mobiele digitale zorgwerkplek om efficiëntie in de verpleegkundige zorg te brengen. De AMiS wordt aan ziekenhuizen in heel Europa geleverd. Daarnaast wordt gebouwd aan een nationaal netwerk om beeld- en documentuitwisseling tussen medische instellingen en patiënten te versnellen. Met de intelligente PACS en VNA beeldoplossingen van het merk JiveX ondersteunt Alphatron Medical vele artsen en specialisten in zorginstellingen.

 

Inside Sales Representative (EN)

at Alphatron Medical Innovations

Do you get excited about working with international customers?

A job in which you can develop all-round commercially

Alphatron Medical’s mission is ‘Creating Flow in Healthcare’. Alphatron Medical Innovations is the developer and manufacturer of intelligent clinical care stations and smart medication solutions under the brand name AMiS. Another development is the Alviscan, a self-measurement kiosk that lets patients measure their vital values themselves. Based on customer requirements, the AMiS and Alviscans are assembled in Rotterdam and sold to hospitals in Europe through an international dealer network.

Together with your direct colleague, as International Inside Sales Representative, you have a central role in the contact with our international customers and suppliers. The position is for 32 to 40 hours and is based in Rotterdam. You will report to the International Sales Manager.

Inside Sales Representative

As Inside Sales Representative, you are part of the Sales team. You work closely together with your other (Inside) sales colleagues, product management, marketing, the service department and logistics. You are the first point of contact for customers and suppliers. You will have daily contact with various international customers, mainly from Europe.

The Inside Sales department is very dynamic. Incoming requests are converted into quotations, orders and deliveries. Based on orders, required products are purchased, assembled and shipped to distributors all over the world. Making the quotations, following them up and communicating about them are among the core tasks of the International Inside Sales Representative. You become the walking encyclopedia for questions from colleagues in the field of sales, purchasing, stock management, and marketing. Your range of tasks is therefore very broad and no two days are the same.

These are activities you can expect:

Interpreting customer needs in consultation with sales and marketing
Translating needs into proposals and quotations
Commercial conversion of quotations into orders
Administrative processing of orders in Exact Globe
Placing orders (purchasing) with suppliers
Preparing orders and preparing them for dispatch
Monitoring and reporting of deliveries
Managing a selection of international customers together with the International Sales Manager

A colleague who wants to learn and perform at a medical technology company

an Inside Sales Representative gets energy from sales and satisfied customers. You enjoy broad commercial development and immerse yourself in Healthcare and ICT. You are energetic, customer-oriented, well-organized and like to roll up your sleeves. In your eyes, problems are there to be solved. Thinking along and a critical view are therefore more than welcome! As a spider in the web, you work with various systems and interact with internal departments and customers to put all the pieces of the puzzle together.

You are the business card of our company. Together with the sales managers, you try to offer a flawless experience to our international customers. Together with the sales managers and product managers, you identify opportunities in the market, work out analyses and take the right actions based on these analyses.

Furthermore, we ask of you:

Completed HBO education
Excellent command of Dutch and English in word and writing.
Command of other languages is an advantage
Affinity with export documents, tenders/tenders is an advantage

A key position with an international MedTech company on the outskirts of a metropolis

We offer:

Good primary and secondary working conditions (allowances, pension scheme, insurances)
Warm and social corporate culture
Involved colleagues with a passion for ‘Creating flow in healthcare’
Beautiful office environment with modern equipment
Good accessibility by car and public transport
Cosy company restaurant where they cook for you every day

Enthusiastic about this meaningful job at Alphatron Medical?

Then we look forward to receiving your application with CV via recruitment@alphatronmedical.com. If you have any questions, please contact Lyke Lorié at 088-55 06 241 or recruitment@alphatronmedical.com.

About Alphatron Medical

Alphatron Medical is an international supplier of medical hardware and software solutions, based on the passion to create flow in healthcare. For example, Alphatron Medical developed the AMiS, an intelligent mobile digital healthcare workstation to bring efficiency to nursing care. The AMiS is delivered to hospitals across Europe. It is also building a national network to accelerate image and document exchange between medical institutions and patients. With the JiveX brand’s intelligent PACS and VNA imaging solutions, Alphatron Medical supports many doctors and specialists in healthcare institutions.

 

International Marketing specialist

Werk jij graag zowel strategisch als operationeel? 

Een uitdagende marketing job binnen een internationaal groeiend medisch technologisch bedrijf

De missie van Alphatron Medical is ‘Creating Flow in Healthcare’. Alphatron Medical Innovations is de ontwikkelaar én producent van intelligente klinische zorgstations en slimme medicatie oplossingen onder de merknaam AMiS. Een andere ontwikkeling is de Alviscan, een zelfmeetkiosk die patiënten zelf hun vitale waarden laat meten. Op basis van de wensen van de klant worden de AMiS en Alviscans in Rotterdam samengesteld en via een internationaal dealer netwerk verkocht aan ziekenhuizen in en rond Europa.

International Marketing specialist 40 uur, Rotterdam

Als ervaren Marketeer met bewezen marketing skills ben jij de uitbreiding die wij zoeken binnen ons bestaande sales-, en marketingteam om ons bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Je ontwikkelt relevante productkennis die jou in staat stelt om binnen het marketingteam, zelfstandig te werken, initiatief te nemen en input te geven aan ons salesteam en de productmanagers.

Hierbij horen werkzaamheden zoals het up-to-date houden van onze website en brochures, het versturen van nieuwbrieven en het vergaren, analyseren en verwerken van data die van belang is voor sales. Je bent medeverantwoordelijk voor het beleid en praktische uitvoering van alle marketing, branding en communicatie activiteiten van Alphatron Medical Innovations. Je draagt bij aan het bouwen van een goede internationale positionering en een sterk imago. Enerzijds vind je het leuk om plannen op te stellen, maar je houdt er ook van om uitvoerend bezig te zijn. Hierbij horen werkzaamheden rondom het creëren van hoogwaardige content die ons imago als kennisorganisatie versterkt. Daarnaast zorg je o.a. dat deze content de juiste doelgroepen bereikt via de verschillende online en offline kanalen. Je houdt onze website en socials up-to-date, verstuurt nieuwsbrieven en bouwt verder aan onze SEO. Je gebruikt je grafische ontwerp- en schrijfvaardigheden om alle marketingactiviteiten, zowel online als offline, te ondersteunen.

Deze functie kent een hoge mate van vrijheid en vereist dat je goed zelfstandig kan werken en initiatief neemt. Je rapporteert in deze functie aan de International Sales en Marketing Manager.

Je belangrijkste taken bestaan uit:

 • Een sterk merk uitbreiden en naamsbekendheid vergroten
 • Meehelpen aan het opstellen en uitvoeren van het jaarlijkse en meerjarige marketingplan
 • Zorgen voor kwalitatieve content (i.s.m. externe partners) voor onze website en socials
 • Bewaken van de huisstijl en brand DNA zodat deze consistent zijn
 • Salesmedewerkers voorzien van leads en informatie, die je haalt uit het analyseren en tracken van websitebezoek, nieuwsbrief clicks, events en LinkedIn
 • Organiseren van klantevents en externe beurzen
 • Vergaren van marktinformatie door het uitvoeren van marktonderzoek

Een marketeer die graag strategisch én operationeel werkt

Je hebt ervaring met het opstellen en uitvoeren van internationale marketingplannen. Daarnaast heb je ook gevoel voor het bouwen aan een merk op de lange termijn. Verder zijn we op zoek naar iemand met goede communicatieve vaardigheden, die oog voor detail heeft en gestructureerd werkt. In deze zeer afwisselende functie werk je direct samen met je marketing collega en daarnaast met een grote diversiteit aan mensen zoals techneuten, developers, consultants en de afdeling international sales en inside sales. Hiermee moet je makkelijk kunnen levelen en samenwerken.

Verder vragen we van je:

 • Afgeronde HBO opleiding
 • Ervaring in de medische sector is een groot voordeel
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als marketeer
 • Zelfstandige en pro-actieve werkhouding
 • Verbaal en tekstueel sterk, zowel in het Nederlands als in het Engels. Andere talen zijn een pré.
 • Ervaring met het organiseren van evenementen
 • Kennis van grafische vormgeving (Photoshop en/of Indesign) is een pré

Een dynamische functie bij een succesvol Medisch Technologisch bedrijf aan de rand van een wereldstad

Wij bieden:

 • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (vervoersregeling, pensioenregeling, verzekeringen)
 • Warme en sociale bedrijfscultuur
 • Betrokken collega’s met een passie voor ‘Creating flow in healthcare’
 • Mooie kantooromgeving met moderne apparatuur
 • Goede bereikbaarheid met auto en OV
 • Gezellig bedrijfsrestaurant met dagelijks een heerlijke lunch van onze chef

Enthousiast geworden over deze betekenisvolle baan bij Alphatron Medical?

Dan zien wij jouw sollicitatie met CV graag tegemoet via recruitment@alphatronmedical.com. Mocht je nog vragen hebben kun je contact opnemen met Lyke Lorié via 088-55 06 241 of recruitment@alphatronmedical.com.

Over Alphatron Medical

Alphatron Medical is een internationale leverancier van medische hardware en software oplossingen, gebaseerd op de passie om flow in de zorg te creëren. Zo hebben wij producten ontwikkeld die efficiëntie in de verpleegkundige zorg brengen en die in ziekenhuizen door heel Europa te vinden zijn. Daarnaast hebben wij een nationaal netwerk gebouwd om gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en patiënten te versnellen. Hiermee hebben wij de dvd uit de zorg verbannen. Dit zijn slechts enige voorbeelden, we doen nog véél meer. Nieuwsgierig? We vertellen je graag meer!

A dynamic working environment

Versatile functions

All the space you need to develop new initiatives

Investment in your personal development

Career opportunities in various operating companies

Excellent accessibility by public transport, car and bicycle